Archive

Archive for the ‘Scripting’ Category

Skin de schimb valutar pentru Rainmeter illustro

Prezint un skin ce permite aplicației Rainmeter să afișeze ratele de schimb pentru cursul a trei valute (implicit euro, dolar american și franc elvețian):

Rainmeter Illustro - Exchange Rate Skin

Skin-ul poate fi descărcat de aici. Pentru cei mai suspicioși ofer direct scriptul aici.

Advertisements
Categories: IT, Scripting Tags: , , , ,

Generarea listei cu aplicatiile instalate printr-un VBScript ce foloseste WMI

WMI este acronimul de la Windows Management Instrumentation și reprezintă modalitatea de accesare și partajare a informațiilor de management într-o rețea de companie. O posibilitate de generare a unei liste cu aplicațiile instalate pe un computer din rețea este prin scriptul următor:

01

Exemplul de mai sus este realizat pentru computerul de pe care este rulat scriptul. Pentru a obține lista aplicațiilor unui computer din rețea se va modifica linia 9 din script înlocuind “.” cu numele respectivului computer.

Categories: IT, Scripting Tags: , , ,

Aflarea sistemului de operare al unui computer din retea prin VBScript si WMI

WMI este acronimul de la Windows Management Instrumentation și reprezintă modalitatea de accesare și partajare a informațiilor de management într-o rețea de companie. O posibilitate de a afla ce sistem de operare este instalat pe un computer din rețea este prin scriptul următor:

01

Exemplul de mai sus este realizat pentru computerul de pe care este rulat scriptul. Pentru a obține informații despre un computer din rețea se va modifica linia 8 din script înlocuind “.” cu numele respectivului computer. În cazul în care utilizatorul din contextul căruia este lansat scriptul nu are suficiente privilegii, va apare următoarea eroare:

02

Categories: IT, Scripting Tags: , , ,

Mesaj cu timer in VBScript

2011/11/14 4 comments

În articolul de astăzi prezint posibilitatea de afișare în VBScript a unei ferestre de informare ce se închide automat după un anumit număr de secunde:

Timer popup

Categories: IT, Scripting Tags: , ,

Identificarea tipului unei variabile in VBScript

Identificarea tipului unei variabile în VBScript poate fi realizat utilizând funcția varType. În articolul de față prezint o funcție ce permite afișarea ca text a tipului variabilei:

Var type

Categories: IT, Scripting Tags: ,

Detectarea denumirilor proprietatilor extinse ale fisierelor

Posibilitatea de extragere a informațiilor extinse pentru un fișier printr-un script este explicată în articolul precedent. Astăzi public un script ce permite detectarea proprietăților extinse ale fișierelor. Mai jos este o captură de ecran făcută atât scriptului cât și rezultatului afișat la executare:

File details

Categories: IT, Scripting

Detectarea proprietatilor extinse ale fisierelor

Prezint în articolul de astăzi o modalitate de a detecta proprietățile extinse ale fișierelor printr-un VBScript:

File detail

Scriptul exemplu a fost creat pentru a detecta Product Version pentru fișierul C:\Windows\Notepad.exe:

' must explicitly declare all variables
Option Explicit
' declare global variables
Dim aFileFullPath, aDetail
' set global variables
aFileFullPath = "C:\Windows\Notepad.exe"
aDetail = "Product Version"
' display a message with file location and file detail
WScript.Echo ("File location: " & vbTab & aFileFullPath & vbNewLine & _
aDetail & ": " & vbTab & fGetFileDetail(aFileFullPath, aDetail))
' make global variable happy. set them free
Set aFileFullPath = Nothing
Set aDetail = Nothing
' get file detail function. created by Stefan Arhip on 20111026 1000
Function fGetFileDetail(aFileFullPath, aDetail)
' declare local variables
Dim pvShell, pvFileSystemObject, pvFolderName, pvFileName, pvFolder, pvFile, i
' set object to work with files
Set pvFileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' check if aFileFullPath provided exists
If pvFileSystemObject.FileExists(aFileFullPath) Then
' extract only folder & file from aFileFullPath
pvFolderName = pvFileSystemObject.GetFile(aFileFullPath).ParentFolder
pvFileName = pvFileSystemObject.GetFile(aFileFullPath).Name
' set object to work with file details
Set pvShell = CreateObject("Shell.Application")
Set pvFolder = pvShell.Namespace(pvFolderName)
Set pvFile = pvFolder.ParseName(pvFileName)
' in case detail is not detected...
fGetFileDetail = "Detail not detected"
' parse 400 details for given file
For i = 0 To 399
' if desired detail name is found, set function result to detail value
If uCase(pvFolder.GetDetailsOf(pvFolder.Items, i)) = uCase(aDetail) Then
fGetFileDetail = pvFolder.GetDetailsOf(pvFile, i)
End If
Next
' if aFileFullPath provided do not exists
Else
fGetFileDetail = "File not found"
End If
' make local variable happy. set them free
Set pvShell = Nothing
Set pvFileSystemObject = Nothing
Set pvFolderName = Nothing
Set pvFileName = Nothing
Set pvFolder = Nothing
Set pvFile = Nothing
Set i = Nothing
End Function