Archive

Archive for October, 2011

Identificarea tipului unei variabile in VBScript

Identificarea tipului unei variabile în VBScript poate fi realizat utilizând funcția varType. În articolul de față prezint o funcție ce permite afișarea ca text a tipului variabilei:

Var type

Advertisements
Categories: IT, Scripting Tags: ,

Detectarea denumirilor proprietatilor extinse ale fisierelor

Posibilitatea de extragere a informațiilor extinse pentru un fișier printr-un script este explicată în articolul precedent. Astăzi public un script ce permite detectarea proprietăților extinse ale fișierelor. Mai jos este o captură de ecran făcută atât scriptului cât și rezultatului afișat la executare:

File details

Categories: IT, Scripting

Detectarea proprietatilor extinse ale fisierelor

Prezint în articolul de astăzi o modalitate de a detecta proprietățile extinse ale fișierelor printr-un VBScript:

File detail

Scriptul exemplu a fost creat pentru a detecta Product Version pentru fișierul C:\Windows\Notepad.exe:

' must explicitly declare all variables
Option Explicit
' declare global variables
Dim aFileFullPath, aDetail
' set global variables
aFileFullPath = "C:\Windows\Notepad.exe"
aDetail = "Product Version"
' display a message with file location and file detail
WScript.Echo ("File location: " & vbTab & aFileFullPath & vbNewLine & _
aDetail & ": " & vbTab & fGetFileDetail(aFileFullPath, aDetail))
' make global variable happy. set them free
Set aFileFullPath = Nothing
Set aDetail = Nothing
' get file detail function. created by Stefan Arhip on 20111026 1000
Function fGetFileDetail(aFileFullPath, aDetail)
' declare local variables
Dim pvShell, pvFileSystemObject, pvFolderName, pvFileName, pvFolder, pvFile, i
' set object to work with files
Set pvFileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' check if aFileFullPath provided exists
If pvFileSystemObject.FileExists(aFileFullPath) Then
' extract only folder & file from aFileFullPath
pvFolderName = pvFileSystemObject.GetFile(aFileFullPath).ParentFolder
pvFileName = pvFileSystemObject.GetFile(aFileFullPath).Name
' set object to work with file details
Set pvShell = CreateObject("Shell.Application")
Set pvFolder = pvShell.Namespace(pvFolderName)
Set pvFile = pvFolder.ParseName(pvFileName)
' in case detail is not detected...
fGetFileDetail = "Detail not detected"
' parse 400 details for given file
For i = 0 To 399
' if desired detail name is found, set function result to detail value
If uCase(pvFolder.GetDetailsOf(pvFolder.Items, i)) = uCase(aDetail) Then
fGetFileDetail = pvFolder.GetDetailsOf(pvFile, i)
End If
Next
' if aFileFullPath provided do not exists
Else
fGetFileDetail = "File not found"
End If
' make local variable happy. set them free
Set pvShell = Nothing
Set pvFileSystemObject = Nothing
Set pvFolderName = Nothing
Set pvFileName = Nothing
Set pvFolder = Nothing
Set pvFile = Nothing
Set i = Nothing
End Function

Detectarea arhitecturii sistemului de operare in Windows 7/XP

Prezint în articolul de astăzi o modalitate de a detecta arhitectura sistemului de operare prin rularea unui VBscript. Scriptul poate fi scris în Notepad, iar codul sursă arată astfel:

OS Architecture

În captura de ecran de mai sus este prezentă și fereastra ce apare la rularea scriptului. Computerul de pe care am lansat scriptul are arhitectură pe 64 biți.

Categories: IT, Scripting Tags: , , ,

Detectarea versiunii fisierului printr-un VBScript

Prezint în articolul de față modalitatea de detectare a versiunii unui fișier cu ajutorul unui VBScript:

OS Architecture

În captura de ecran se poate vedea atât codul sursă cât și fereastra ce apare la lansarea scriptului.

Categories: IT, Scripting Tags: , , , ,

Adunarea a doua numere in Javascript

O modalitate de a realiza calcule in paginile web este utilizarea de javascripturi. În exemplul ilustrat în articolul de față am realizat adunarea a două numere introduse chiar în pagina web. Codul sursă arată astfel:

01

Fișierul html lansat de un browser web arată ca în imaginea de mai jos:

02

Categories: IT, Scripting Tags: , , ,