Home > IT, Scripting > Exemplu de simplificare a codului sursa

Exemplu de simplificare a codului sursa

În articolul de faţă prezint un script realizat în VB care permite redarea vocală a unui text introdus de la tastatură. Scriptul constă în:

Dim ObjVoice - declararea unei variabile cu numele ObjVoice
Set ObjVoice = CreateObject ("SAPI.SpVoice") - setarea obiectului de tip  SAPI.SpVoice variabilei ObjVoice
Dim TextToSpeach - declararea unei a doua variabile
TextToSpeach = InputBox ("What do you want to say") - afişarea unei ferestre de introducere date şi atribuirea textului introdus variabilei TextToSpeach
ObjVoice.Speak TextToSpeach - trimiterea spre redare a textului introdus către ObjVoice

01
Tot codul sursă de mai jos, întins pe 5 rânduri, poate fi comasat într-o singură linie de cod astfel:

CreateObject ("SAPI.SpVoice").Speak InputBox ("What do you want to say?")

Am înlocuit în ultima linie de cod ObjVoice cu CreateObject (“SAPI.Sp.Voice”), apoi TextToSpeach cu InputBox (“What do you want to say”). Nu mai este necesară declararea variabilelor intermediare ObjVoice şi TextToSpeach. Codul sursă este interpretat începând cu InputBox…, apoi după introducerea textului se va crea obiectul SAPI.SpVoice care utilizează procedura Speak cu parametrul de redare vocală – textul introdus de la tastatură:

02

A rezultat o singură linie de cod din alte cinci:

CreateObject ("SAPI.SpVoice").Speak InputBox ("What do you want to say?")
Advertisements
  1. 2010/12/14 at 9:46 am

    Un script VB care sa lucreze cu clipboard-ul ar fi fost mai constructiv . Dar e interesant si asta .

  2. 2010/12/14 at 2:43 pm

    Mai exact ce anume te-ar interesa?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: