Archive

Archive for September, 2010

Utilizarea Terminal-ului in Linux (stergerea fisierelor)

Ștergerea fișierelor din Terminal sub Linux se realizează prin comanda rm. De exemplu, dacă dorim a șterge fișierul mesaj.txt vom folosi comanda rm mesaj.txt. Dacă fișerul se află în subdirectorul Downloads comanda de ștergere se poate aplica astfel: rm Downloads/mesaj.txt.

01

Dacă se dorește ștergerea tuturor fișierelor cu extensia txt se va folosi comanda rm *.txt:

02

Advertisements

Utilizarea Terminal-ului in Linux (copierea fisierelor)

2010/09/29 2 comments

Copierea fișierelor din terminal se realizează prin comanda cp. Acesteia i se adaugă ca parametri numele fișierului original și numele directorului țintă. Dacă se dorește copierea sub un alt nume, se va scrie ca destinație numele directorului urmat de noul nume al fișierului. De exemplu, pentru copierea fișierului mesaj.txt din directorul curent (Home) în directorul Home/Downloads cu numele nou mesajnou.txt se va folosi comanda cp mesaj.txt Downloads/mesajnou.txt:

01

Dacă se dorește copierea fișierului în directorul Downloads sub același nume, se va folosi comanda cp mesaj.txt Downloads:

02

Pentru a vizualiza fișierele cu extensia txt din directorul Downloads vom utiliza două comenzi prezentate în articolele trecute (schimbarea directoarelor și afișarea fișiere/directoare) și anume: cd Downloads și ls *.txt. În directorul Downloads sunt cele două fișiere copiate prin cele două metode: mesajnou.txt și mesaj.txt:

03

Categories: IT, Linux Tags: , , , , ,

Utilizarea Terminal-ului in Linux (schimbarea directoarelor)

Accesarea Terminal-ului se face din meniul Accessories:

01

Schimbarea directorului curent în Linux din Terminal se face utilizând comanda cd Documents unde Documents este numele directorului în care se schimbă:

02

Dacă se utilizează comanda cd se va reveni la directorul Home, iar dacă se folosește cd .. se va urca cu un director mai sus. De exemplu dacă directorul curent este /Home/Documents și se folosește comanda cd .. directorul curent va deveni /Home:

03

Totodată se poate utiliza comanda cd Documents/Projects/Java pentru a se comuta din directorul Home în directorul Java care este subdirector al directorului Projects, iar acesta (Projects) fiind subdirector al directorului Documents.

Categories: IT, Linux Tags: , , , , ,

Utilizarea Terminal-ului in Linux (listarea directoarelor)

Terminal-ul este o unealtă puternică ce permite interacţiunea directă cu sistemul de operare Linux prin trimiterea către acesta a diferite comenzi. Lansarea Terminal-ului se face accesând meniul Accessories – Terminal:

01

Pentru a afișa o listă cu subdirectoarele și fișierele din directorul curent se utilizează comanda ls:

02

Dacă se dorește afișarea inclusiv a directoarelor și fișierelor ascunse, se va adăuga parametrul -a la comanda ls și anume ls -a:

03

Dacă se dorește afișarea detaliilor pentru directoarele/fișierele listate se utilizează parametrul -l, iar comanda va fi ls -l:

04

Eliminarea unei aplicatii din lista programelor ce se deschid la pornirea Ubuntu

După ce am arătat cum se adaugă o aplicație în lista programelor ce se deschid la pornirea calculatorului în Ubuntu, în articolul de față voi descrie cum se elimină o aplcaiție din această listă. Se va accesa din nou din meniul Preferences – Startup Applications:

12

Se caută aplicația ce se dorește a fi eliminată, în cazul nostru mesaj, apoi se apasă butonul Remove:

13

Din acest moment fișierul mesaj nu se va mai deschide la pornirea calculatorului:

14

Categories: IT, Linux Tags: , , ,

Deschiderea unei aplicatii la pornirea calculatorului in Ubuntu

Posibilitatea ca atunci când deschidem computerul să se lanseze în execuție automat o aplicație este oferită de utilitarul Startup Applications din meniul Preferences:

01

Pentru a adăuga o nouă aplicație vom selecta butonul Add:

02

Vom specifica denumirea sub care va fi afișată în lista de programe (mesaj ) și comanda ce deschide aplicația. Eu am ales să se deschidă fișierul mesaj.txt din directorul Home prin aplicația gEdit (comanda utilizată: gedit mesaj.txt):

03

Se poate observa  faptul că a fost adăugată în lista aplicațiilor lansate în execuție la deschiderea calculatorului sub numele mesaj:

04

În continuare vom accesa directorul Home:

05

În care vom crea un fișier prin click dreapta – Create Document – Empty File:

06

Vom denumi fișierul mesaj.txt:

07

Apoi vom deschide fișierul și vom scrie ceva în el:

08

Apoi vom salva acest fișier, iar la redeschiderea calculatorului se va deschide fișierul cu aplicația gEdit. Pentru a testa, vom deconecta utilizatorul curent:
09

Vom alege comanda Log Out of the Session:

10

La reconectarea utilizatorului se va deschide fișierul mesaj.txt din directorul Home:

11

Categories: IT, Linux Tags: , , ,

Activarea/dezactivarea/schimbarea screensaver-ului in Ubuntu

În cazul în care pe ecranului calculatorului avem aceeași imagine (spre exemplu rulăm o aplicație foarte mult timp) există posibilitatea ca pixelii să rămână impresionați de culoarea pe care o afișează timp îndelungat. Acest lucru va duce la afișarea pe ecran a unei urme pe ecran. Pentru a evita acest lucru se pot utiliza screen saver-ele. Acestea permit afișarea unor imagini în mișcare atunci când plecâm din fața calculatorului și nu îl utilizăm (nu se apasă nici o tastă și nu se mișcă mouse-ul). Utilitarul pentru screensaver-e se accesează din meniul PreferencesScreensaver:

01

Protecția de ecran poate fi setată să pornească după anumit timp predefinit între un minut și două ore. Totodată trebuie selectată opțiunea Activate screensaver when computer is idle (activarea protecției de ecran atunci când nu este utilizat computerul):

02