Archive

Archive for August, 2010

Instalarea/dezinstalarea din terminal a unui program de creare pagini web in Linux

2010/08/31 1 comment

Kompozer este o aplicație ce permite crearea de pagini web. Este disponibil atât sub Windows cât și sub Linux. Am mai prezentat într-un articol precedent modalitatea de instalare și utilizare sub Windows. După ce am arătat în multe articole posibilitatea de instalare sub Ubuntu de noi programe din Ubuntu Software Center, voi descrie în prezentul articol modalitatea de instalare și dezinstalare a unui program (Kompozer) din terminal. Aceasta este lansată din meniul Applications – Accesories – Terminal:

01

Se va scrie comanda sudo apt-get install kompozer. Cuvântul cheie sudo permite lansarea comenzii cu drept extins de acces de către utilizatorul conectat. APT (Advanced Packaging Tool) este o colecţie de programe şi scripturi care permite instalarea/dezinstalarea/managementul de aplicații, furnizând totodată sistemului informații despre programele instalate. Programul apt-get foloseşte o bază de date când instalează pachetele pentru a rezolva toate dependinţele şi prin aceasta poate garanta că pachetele instalate vor lucra. Furnizându-i parametrul install programul permite descărcarea de pe internet a pachetelor necesare aplicației dorite a fi instalate. Pachetul ce se dorește a fi instalat este furnizat la sfârșitul comenzii. În exemplul de față se dorește instalarea aplicației kompozer:

02

Este posibil să fie cerută parola la lansarea comenzii și să apară un mesaj de confirmare a instalării (se va apăsa tasta Y urmată de Enter). Aplicația poate fi lansată din consolă după ce a fost instalată prin comanda kompozer urmată de Enter:

03

Aplicația va fi lansată și poate fi utilizată:

04

Pentru îndepărtarea aplicației, tot din terminal, se poate utiliza comanda sudo apt-get remove kompozer, singura diferență față de instalare fiind utilizarea cuvântului cheie remove în loc de install:

05

Advertisements

Adaugarea comenzii rapide de comutare intre spatiile de lucru pe panoul superior in Gnome

După ce am arătat în două articole precedente cum se poate adăuga comanda de afișare a Desktop-ului și comanda Reciclatorului pe bara de meniuri superioară, voi arăta și cum se poate adăuga pictograma de comutare între spațiile de lucru (Workspace). Posibilitatea de adăugare este similară,  – se va accesa comanda Add To Panel… din meniul contextual al panoului superior (deschis prin click dreapta al mouse-ului):

01

În fereastra ce se va deschide se va alege Workspace Switcher – Switch between workspaces apoi se va apăsa butonul Add:

02

Poziționarea pictogramei se poate ajusta prin comanda Move din meniul contextual, urmată de deplasarea cursorului mouse-ului stânga/dreapta:

03

04

Adaugarea pictogramei Trash in panoul superior la Gnome

După ce am arătat într-un articol precedent cum se poate adăuga comanda de afișare a Desktop-ului pe bara de meniuri superioară, voi arăta și cum se poate adăuga pictograma Trash de afișare/golire a reciclatorului. Modalitatea este similară – se va accesa comanda Add To Panel… din meniul contextual al panoului superior (deschis prin click dreapta al mouse-ului):

01

Se poate scrie cuvântul cheie Trash sau se poate căuta printre pictogramele ce pot adăugate, apoi selectând Trash – Go to Trash se va selecta butonul Add din partea inferioară a ferestrei (se poate adăuga de mai multe ori în funcție de câte ori se apasă butonul Add):

02

Fiecare pictogramă (comandă rapidă) se poate poziționa prin alegerea comenzii Move din meniul contextual al fiecăreia, apoi tragerea cu mouse-ul în stânga/dreapta:

03

Se pot chiar insera între alte pictograme – ca în captura de ecran de mai jos:

04

Adaugarea unei bare de comenzi rapide animate (Docky) in Ubuntu 10.04

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Eliminarea unui panou in Gnome

După ce am descris într-un articol precedent cum se poate adăuga un panou din Gnome, voi descrie în articolul de astăzi cum se poate elimina un panou. Operațiunea este foarte rapidă și simplă: se accesează comanda Delete This Panel din meniul contextual al panoului ce se deschide la apăsarea click dreapta pe el:

01

Apoi se va confirma opetațiunea selectând butonul Delete la mesajul ce va fi afișat Delete this panel?:

01

Se poate observa apoi că panoul din partea inferioară a ecranului este eliminat:

03

Adaugarea si configurarea unui panou in Gnome

Implicit, în linux-urile bazate pe Gnome sunt prezente două panouri. Dar există posibilitatea de adăugare a unui nou panou prin accesarea comenzii New Panel din meniul contextual al unui panou (se deschide prin click dreapta):

01

După ce se adaugă, panoul nou se poate personaliza accesând comanda Properties din meniul contextual al panoului:

02

Fereastra de proprietăți permite afișarea în partea de sus, jos, în dreapta sau stânga ecranului a panoului; dimensiunea panoului, extinderea pe întreaga lungime a ecranului (Expand), auto-ascundere a panoului (Autohide), afișarea butoanelor de minimizare a panoului (Show hide buttons și Arrows on hide buttons) ș.a.:

03

Se pot apoi adăuga pe panou noi afișaje prin accesarea comenzii Add to Panel… din meniul contextual:

04

Eu am ales adăugarea Window List pentru afișarea listei aplicațiilor deschise:

05

Și Workspace Switcher pentru afișarea comutatorului de spații de lucru:

06

În mod similar se pot adăuga și alte elemente de afișaj.

Categories: IT, Linux Tags: , , , , ,

Adaugarea comenzii de afisare a Desktop-ului pe bara de meniuri superioara

În cazul în care se șterge din greșeală pictograma ce permite afișarea Desktop-ului, sau dacă se dorește ca aceasta să fie prezentă și pe bara de meniuri superioară, aceasta se poate adăuga alegând din meniul contextual al barei de meniuri comanda Add to Panel…:

01

Se va selecta item-ul Show Dekstop și se va apăsa butonul Add:

02

Pentru a se poziționa la locul potrivit, se va alege comanda Move după ce se face click dpreapta pe pictograma Show Desktop, apoi se va mișca mouse-ul la stânga sau la dreapta funcție de noua poziție dorită:

03