Home > IT, Linux, Programe > Program realizat in Lazarus (sub Linux) pentru verificarea status-ului unui ID de Yahoo Messenger

Program realizat in Lazarus (sub Linux) pentru verificarea status-ului unui ID de Yahoo Messenger

Am prezentat în articolele precedente posibilitatea realizării de scripturi în Batch, VBS, SH pentru verificarea statusului, afișarea avatarului sau verificarea existenței contului pe hi5.com. În articolul de față voi arăta cum se poate realiza un program sub Linux, mai exact sub Ubuntu 10.04 care va realiza același lucru. Pentru aceasta am ales să instalez Lazarus, accesând Ubuntu Software Center din meniul Application:

01

Am căutat lazarus și am instalat pachetul IDE for Free Pascal – Meta Package (Lazarus):

02

M-am autentificat pentru a confirma instalarea:

03

Am așteptat apoi ca instalarea să se încheie:

04

Apoi din meniul Applications – Programming am lansat în execuție IDE-ul Lazarus:

05

Implicit s-a deschis un proiect nou pe care îl voi dezvolta într-un detector al ID-urilor de Yahoo Messenger:

06

Am început să adaug obiecte în fereastra Form1 începând cu un ComboBox:

07

Am adăugat apoi trei butoane de validare CheckBox1, CheckBox2 și CheckBox3 cărora le-am modificat textul de afișare în Status, Avatar și Hi5 account:

08

Am adăugat și un buton cu eticheta Check pe care l-am redimensionat la 293×124:

09

Apoi am adăugat ca unități de program utilizate: Process, LCLProc, LazHelpHTML și UTF8Process pe lângă unit-urile adăugate implicit:

10

Apoi am creat procedura de lansare în browser a unei adrese web – LaunchInBrowser(URL:String):

Procedure LaunchInBrowser(URL:String);
var v: THTMLBrowserHelpViewer;
 BrowserPath, BrowserParams: string;
 p: LongInt;
 BrowserProcess: TProcessUTF8;
Begin
 v:=THTMLBrowserHelpViewer.Create(nil);
 try
 v.FindDefaultBrowser(BrowserPath,BrowserParams);
 debugln(['Path=',BrowserPath,' Params=',BrowserParams]);
 p:=System.Pos('%s', BrowserParams);
 System.Delete(BrowserParams,p,2);
 System.Insert(URL,BrowserParams,p);
 BrowserProcess:=TProcessUTF8.Create(nil);
 try
 BrowserProcess.CommandLine:=BrowserPath+' '+BrowserParams;
 BrowserProcess.Execute;
 finally
 BrowserProcess.Free;
 end;
 finally
 v.Free;
 end;
End;    

11

Am adăugat evenimente pentru ComboBox1, respectiv Button1 și anume ComboBox1Change(Sender:TObject), respectiv Button1Click(Sender:TObject):

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
 Button1.Enabled:=(ComboBox1.Text<>'') And
 (CheckBox1.Checked Or CheckBox2.Checked Or CheckBox3.Checked);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 If ComboBox1.Text='' Then
 Else
 Begin
 If CheckBox1.Checked Then
 LaunchInBrowser('http://opi.yahoo.com/online?u='+ComboBox1.Text+'&m=g&t=1&l=us');
 If CheckBox2.Checked Then
 LaunchInBrowser('http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids='+ComboBox1.Text+
 '&format=gif');
 If CheckBox3.Checked Then
 LaunchInBrowser('http://www.hi5.com/friend/processBrowseSearch.do?searchText='+
 ComboBox1.Text+'@yahoo.com');
 ComboBox1.Items.Add(ComboBox1.Text);
 End;
end;    

12

Am salvat proiectul din meniul Project – Save Project As…:

13

Am lăsat numele implicite pentru fișiere (Unit1.pas):

14

Respectiv project1.lpi:

15

Apoi am construit aplicația din comanda Build din meniul Run:

16

Din acest moment, se poate închide IDE-ul Lazarus și lansa executabilul creat – project1 prin executarea unui dublu click pe el:

17

După lansarea programului se poate selecta ca toate opțiunile de verificare să devină active (verificarea statusului, afișarea avatarului și verificarea contului hi5). Apoi se scrie un ID pentru verificare și se apasă pe butonul Check:

18

Se va lansa în execuție browser-ul implicit cu trei tab-uri, primul cu statusul Online sau Not Online:

19

Cel de-al doilea tab va afișa avatarul ID-ului:

20

Iar cel de-al treilea tab va afișa rezultatul căutării contului pe site-ul de socializare hi5.com:

21

Dacă se caută mai multe ID-uri, acestea pot fi revăzute dacă se accesează butonul de desfășurare al CheckBox1:

22

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: