Home > IT, Programe > Program de mecanizare (management parc auto si utilaje)

Program de mecanizare (management parc auto si utilaje)

Am plăcerea de a prezenta una dintre cele mai elaborate aplicaţii realizate în exclusivitate de mine şi perfecţionată în decursul a peste 6 ani. Aceasta este utilizată în cadrul unei firme cu un parc de aproape de 300 auto şi de utilaje de peste 7 ani. FAZ v5 a fost gândită cu o interfaţă grafică foarte intuitivă, iar operatorul care lucrează cu aceasta trebuie să aibe cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului şi să cunoască câteva noţiuni de mecanizare a utilajelor în construcţii (definiţiile pentru foaie de parcurs, fişă de activitate zilnică, consum de carburant, schimb de ulei şi altele specifice). Scopul principal al aplicaţiei este de a realiza calculul de carburant alimentat şi consumat de autovehicule şi utilaje. Însă a fost extinsă pentru a se putea ţine evidenţa actelor (roviniete, RCA, licenţe de transport, cărţi de identitate ş.a.), situaţii pentru planul de revizii şi reparaţii, situaţii pentru defalcarea prestaţiilor către obiectivele deservite de fiecare autovehicul/utilaj în parte. Necesită instalat drept sistem de operare minim WINDOWS 98. Aplicaţia ar trebui să ruleze fără probleme pe WINDOWS ME, 2000, XP, Vista sau Windows 7. Nu este garantată rularea pe versiuni mai vechi sau egale cu WINDOWS 95. Rulează bine pe un Intel Pentium II la 233MHz cu 64MB RAM (testat). Interfaţa grafică este bine interpretabilă în cazul unei rezoluţii a monitorului de 800×600, dar a fost gândita pentru a putea fi folosită pe o rezolutie minimă de 640×480. Aplicaţia este structurată în 1+10 ferestre principale, care au următoarele funcţii:

 • vizualizare a informaţiilor şi alegere a celorlalte ferestre;
 • obţinere informaţii despre aplicaţie şi despre istoricul versiunilor lansate;
 • editare a setărilor pentru întocmirea rapoartelor şi alte opţiuni);
 • închiderea/deschiderea perioadelor de prelucrare;
 • export al activităţilor maşinilor dintr-o anumită perioadă (rata de compresie maximă obţinută printr-un algoritm propriu dezvoltat pentru fişierul exportat este de aproximativ 2%);
 • import al activităţilor maşinilor exportate. Aplicaţia permite prelucrarea informaţiilor în baze de mecanizare diferite ca locaţie, permiţând unirea acestora pentru generarea rapoartelor generale comune;
 • introducere/editare nomenclatoare:
  • şoferi;
  • gestionari carburant;
  • obiective deservite în lună;
  • reparaţii;
 • introducere/editare a maşinilor (situaţie la început de lună);
 • introducere/editare a activităţilor maşinilor (a foilor de parcurs pentru autovehicule sau a rapoartelor pentru utilaje);
 • defalcarea kilometrilor, orelor de funcţionare pe fiecare obiectiv deservit în parte;
 • întocmirea documentelor rezultate din calculul fiecarei maşini, adică:
  • Fişa activităţii zilnice a maşinii selectate;
  • Lista alimentarilor, detaliată pe fiecare zi a maşinii selectate;
  • Informaţiile scrise în cartea de identitate a masinii selectate;
  • Lista pieselor schimbate în luna pe maşina selectată;
  • Raportul alimentărilor tuturor maşinilor;
  • Lista cu rapoartele prelucrate a maşinilor (zilele care în care au activitate);
  • Situaţia în lună a maşinilor (rest rezervor, alimentare, ş.a.);
  • Prestaţiile zilnice repartizate pe obiective;
  • Situaţia reparaţiilor (interval până la următoarea reparaţie);

Accesul la aplicaţie se realizează după introducerea parolei de acces. Fereastra principală afişează pe rând imagini ale autovehiculelor şi utilajelor din parc. Totodată se afişează Sfatul zilei – câte un mic mesaj despre câte o comandă sau o opţiune oferită de aplicaţie:
01 Pentru obţinerea de informaţii despre aplicaţie, se poate accesa prin F1 pagina de ajutor a aplicaţiei. Aceasta oferă informaţii despre utilizarea acesteia şi diferenţe între versiunile dezvoltate în decursul celor peste şase ani de îmbunătăţire a aplicaţiei. Se poate constata faptul că ultima versiune a fost modificată pe 16 ianuarie 2009, iar numărul de linii de cod sursă este de peste 27000:
02
Modulul de opţiuni se accesează prin scurtătura F2 sau butonul [F2] – Setari. Această fereastră este structurată pe următoarele nivele pentru setări:

 • Drept de autor;
 • Înregistrare;
 • Generale;
 • Editare diagrame;
 • Interfaţă grafică;
 • Copiere/inserare activitate;
 • Rapoarte:
  • Maşina selectată:
   • FAZ (Fişa de activitate zilnică);
   • Listă alimentări;
   • Carte de indentitate;
   • Listă piese;
  • Maşini marcate:
   • Situaţie lună;
   • Alimentări;
   • Colecţie cărţi de identitate;
   • Rapoarte FC/FP;
   • Producţie;
   • Reparaţii;
   • Pontaj;
   • Căutare piese;
  • Căutare avasată;
  • Tipărire;

Se pot vizualiza ce setări pot fi realizate în captura de ecran de mai jos. Important e de precizat că setările pot fi relizate în orice combinaţie posibilă, iar aplicaţia ţine cont de ele şi le procesează corect:
03 Modulul de editare al perioadelor de prelucrare se accesează prin butonul [F3] – Luni (comandă rapidă de la tastatură – F3). Pentru lucrul cu o anumita lună, se selectează aceasta şi se apelează comanda Deschidere lună (formatul perioadei este “AAAA-LL” unde “AAAA” reprezintă anul, iar “LL” luna). După ce s-au introdus toate datele dintr-o lună şi s-au întocmit toate verificările şi rapoartele, luna poate fi închisă pentru lucrul cu luna urmptoare. Închiderea de lună poate fi efectuată şi pe o lună deja închisă, dar acest lucru nu este recomandat datorită posibilelor modificări involuntare efectuate asupra lunii închise (resturile în rezervor şi intervalele trecute de la ultimele reparaţii vor fi actualizate):
12

Modulul de export se accesează prin butonul [F4] – Export şi permite exportul:

 • activităţilor realizate de toate autovehiculele şi utilajele, doar cele cu activitate, doar cele dintr-o anumită locaţie, sau anumite maşini selectate;
 • diagrame tahograf prelucrate;
 • cerere de înregistrare – pentru a putea utiliza aplicaţia la capacitate nelimitată;
 • export al activităţilor într-un fişier TXT – opţiune inclusă pentru compatibilitate cu alte aplicaţii de mecanizare;

04 Modulul de import se accesează prin butonul [F5] -Import şi permite importul:

 • activităţilor exportate anterior dintr-un calculator aflat într-o altă locaţie;
 • diagrame tahograf exportate anterior;
 • pieselor exportate din aplicaţia de contabilitate utilizată în cadrul firmei;
 • fişierului ce permite înregistrarea aplicaţiei;

Atât exportul cât şi importul se realizează restricţionat, ataşând o parolă la fişierul exportat/importat. Ţin să menţionez faptul că arhiva generată de program pentru aceată operaţie nu poate fi accesată de nici un arhivator existent la ora actuală, algoritmul de compresie/decompresie fiind unul original: 05 Modulul de editare al nomenclatoarelor poate fi accesat prin butonul [F6] – Nomenclatoare, în această fereastră putându-se adăuga/edita/şterge numele şoferilor, denumirile gestionarilor de carburant care alimentează cu carburant autovehiculele şi utilajele, denumirile obiectivelor deservite în cadrul lunii în curs şi denumirile reparaţiilor/reviziilor/actelor:
06 Modulul de editare al stării maşinilor (autovehicule şi utilaje) se accesează prin butonul [F7] – Masini şi este structurat pe următoarele secţiuni:

 • Identitate – în care se alege numele şoferului implicit, numărul de inventar, codul operatorului şi cartea de identitate;
 • Calcul – aici putându-se modifica tipul de calcul pentru consumul de carburant, consumurile normate (la suta de kilometri sau pe oră de funcţionare, restul în rezervor la începutul lunii, viteza medie de deplasare, tarife de deplasare/exploatare/marfă);
 • Gestionari – aici se pot adăuga gestionarii care au dreptul de alimentare pentru maşina selectată (gestionarii disponibili sunt adăugaţi în modulul Nomenclatoare);
 • Obiective – aici se pot adăuga obiectivele deservite de maşina selectată (pentru adăugarae unui obiectiv nou în lista celor disponibile, se accesează modulul Nomenclatoare);
 • Reparaţii – se pot adăuga reparaţii noi, apoi se personalizează prin accesarea butonului Editare reparaţie;
 • Remorci – se poate ataşa pentru maşina selectată o remorcă implicită, putându-se schimba temporar în momentul introducerii foii de parcurs – utilă pentru a se ţine evidenţa nivelului de uzură al remorcilor;
 • Documente – permite ataşarea de imagini scanate ale documentelor pentru a putea fi tipărite copii în caz de nevoie;

07 După adăugarea reparaţiilor, acestea pot fi editate prin accesarea butonului 3. Editare reparaţie >>. Se va deschide o fereastră de dialog în care se vor introduce:

 • intervalele trecute şi permise între două reparaţii (kilometri, ore de funcţionare, zile, marfă sau carburant consumat);
 • operaţiile efectuate la atingerea termenului şi numărul acestora (este utilă în cazul în care trebuie efectuate anumite operaţii sau se consumă o listă de materiale);
 • data aproximativă de efectuare a reparaţiilor sau termenul de schimbare al actelor;
 • se mai poate adăuga un comentariu la fiecare reparaţie, pentru a se ţine cont de anumite indicaţii oferite de şofer sau de către alte persoane;

08 Modulul Activităţi, producţie, întreţinere se accesează prin butonul [F8] – Activităţi. În această fereastră se introduc datele din foile de parcurs:

 • Activităţi – numărul foii de parcurs, şoferul şi pontajul acestuia, coeficient de climă (dacă este cazul – spre exemplu eu am utilizat un coeficient de 1.1 aplicat la consumul normat pentru utilizarea pe timp de iarnă la temperaturi mai mici de 0 grade Celsius), alimentările cu carburant (gestionar, tip alimentare – lichid, BCF, bani, bon fiscal, card – , valoare, cantitate, număr bon de consum), distanţa parcursă (cu posibilitate de distribuire pe 6 categorii de drum ), timp de exploatare (în cazul utilajelor);
 • Producţie – aici se realizează distribuţia pe obiective a prestaţiilor realizate de maşină (distanţă parcursă – în kilometri echivalenţi, timp de funcţionare şi marfă);
 • Întreţinere – se bifează reviziile efectuate în ziua selectată, se vor scrie piesele înlocuite (denumire, bucăţi, număr bon consum, preţ);

Calculul consumului de combustibil pentru autovehicule şi utilaje se calculează după modalitatea simplă de calcul în care se cunoaşte consumul de carburant normat, restul în rezervor la o anumită dată şi distanţa parcursă zilnic sau timpul de exploatare efectuat zilnic. Opţional, se poate introduce şi un consum indirect, fie el pozitiv sau negativ (cazul transferului de carburant de la o maşină la alta).
09 Modulul de generare al rapoartelor permite personalizarea acestora prin includerea sau nu a anumitor câmpuri (aproape orice câmp poate fi afişat sau nu în raport prin setarea din modulul Setări). Există un număr de 13 rapoarte de bază împărţite pe trei categorii funcţie de:

 • Maşina selectată (luna curentă):
  • FAZ (Fişa activităţii zilnice) – cuprinde implicit ziua din lună, numărul foii de parcurs, numele şoferului, alimentarea cu carburant, distanţa parcursă – în km ech., timpul de exploatare – în ore, carburant consumat, restul în rezervor zilnic şi un comentariu;
  • Listă alimentări – ce cuprinde lista de alimentări zilnice (nume gestionar, tip carbutant, cantitate alimentată ş.a.)
  • Carte identitate – cuprinde o listă cu câmpurile selectate în modulul Setări;
  • Listă piese – piesele înlocuite (denumire, cantitate, bon de consum ş.a.);
 • Maşinile marcate (luna curentă):
  • Situaţie lună – cuprinde numărul de înmatriculare al autovehiculului sau denumirea utilajului, categoria maşinii, restul în rezervor la începutul/sfârşitul lunii, alimentarea cu carburant ş.a. În mare parte include totalurile din raportul tip FAZ, dar include mai multe maşini – nu doar una singură;
  • Alimentări – poate fi realizat astfel: pentru fiecare maşină în parte -> de la ce gestionari a alimentat şi cât anume; sau pentru fiecare gestionar în parte -> ce maşini a alimantat şi ce cantiatte pentru fiecare în parte. Modul de afişare se schimbă din modulul Setări;
  • Colecţie cărţi de identitate – afişează un raport incluzând câmpurile selectate din modulul Setări din cărţile de identitate pentru maşinile marcate;
  • Rapoarte – afişează o listă cu maşinile şi zilele în care au activitate;
  • Producţie – poate fi realizată fie pentru fiecare maşină ce obiective a deservit (distanţe parcurse, ore de funţionare şi marfă transportată sau prelucrată); sau pentru fiecare obiectiv în parte -> ce autovehicule sau utilaje au realizat activitate pentru ele (km, ore);
  • Reparaţii – afişează o listă de reparaţii pentru fiecare maşină în parte cu denumire, data ultimei efectuări şi data următoarei efectuări, respectiv distanţele şi timpii de funcţionare de la ultima şi până la următoarea reparaţie;
  • Pontaj – lista pontajului şoferilor/mecanicilor de utilaj;
  • Căutare piese – permite afişarea pieselor înlocuite într-un raport. Se poate aplica un filtru pentru căutarea unei anumite piese înlocuite;
 • Căutare avansată (lunile selectate) – permite realizarea unui raport de tip FAZ, dar pentru o perioadă de timp ce cuprinde mai multe luni (se va introduce data de start şi cea de sfârşit – ziua, luna, anul). Raportul întocmit poate fi efectuat fie pentru o maşină, fie pentru mai multe (opţiunea este selectabilă din modulul Setări).

10 Aplicaţia este disponibilă spre vânzare. Pentru detalii lăsaţi un comentariu şi vă voi contacta eu.

Versiunea demonstrativă (comanda de închidere a lunii este dezactivată) poate fi descărcată de aici.

Advertisements
 1. Ion Fanel
  2010/08/07 at 8:16 am

  Buna ziua ! Ma intereseaza aplicatia, probabil cu niste modificari. Ma poti contacta la telefon 07********. Cu stima !

 2. Amelia
  2010/08/16 at 1:56 pm

  Buna ziua!M-ar interesa programul FAZ v5 si as dori sa stiu cat costa.
  Va multumesc1

 3. CONTRANSCOM SA
  2010/10/08 at 7:58 am

  Ne intereseaza. 0230/564449 dorim o oferta de pret si un manual de prezentare-utilizare

 4. 2011/02/14 at 10:17 am

  Am parcurs acest post al tau si imi place ceea ce am citit. Continua tot asa.

 5. Valentin Irava
  2011/02/15 at 6:32 am

  Firma de constructii Ne intereseaza detalii suplimentare despre aplicatie
  Tel 0742.146.019

 6. CRACIUN MARIUS
  2011/02/17 at 6:02 pm

  BUNA ZIUA.MA INTERESEAZA APLICATIA NR MEU DE TELEFON 0723166051.ASTEPT SI O OFERTA DE PRET PE MAIL. MULTUMESC

 7. A35n BARCAN
  2011/03/12 at 9:02 am

  a 5ntereseaza a-35cat5a ta..Te r6g tr505te-05 6 var5anta de06 s5 4n -ret -t 35centa. 043t40esc

  te3 c6ntact+ *753*25678

 8. paul culiuc
  2011/04/28 at 12:36 pm

  Buna as fi interesat de program pt un parc auto,cam cat ar costa si daca ai sa-mi dai o varianta DEMO sa vad cum merge. Multumesc. Tel 0743104104.

 9. 2011/06/13 at 5:20 am

  Buna as fi interesat de program pt un parc auto,cam cat ar costa si daca ai sa-mi dai o varianta DEMO sa vad cum merge. Multumesc. Tel 0726 33 66 14

 10. Mihai
  2011/11/14 at 9:21 am

  Buna ziua,

  Am parcurs acest post si, in principiu, as fi interesat de aplicatie, insa ar fi cateva detalii legate de partea legislativa, respectiv care ar fi actele normative care le-ai luat in considerarea la intocmirea calculelor. In fine mai multe detalii am putea discuta dupa stabilirea unui contact. De asemenea este interesant sa stiu si pretul de vanzare al aplicatiei precum si daca exista o varianta simplificata a acesteia. Adresa mea este ucidutzu@yahoo.com

 11. Gigi
  2012/01/09 at 12:00 pm

  interesanta aplicatia. M-ar interesa amanunte legate de achizitia acesteia si unele lamuriri privind normativele luate in calcul la rularea acestui soft. Mi-ar fi de ajutor un nr. de telefon de contact sa putem discuta in amanunt.
  Multumesc.

 12. angola
  2012/01/16 at 9:50 pm

  Buna as fi interesata de program pt un parc auto,cam cat ar costa si daca ai sa-mi dai o varianta DEMO sa vad cum merge. Multumesc.

 13. Arghir Stefan
  2012/01/29 at 8:26 pm

  Sunt interesat sa pot folosi programul dumneavoastra. Pina acuma am folosit EXCEL pentru calculul foilor, metoda destul de greoaie si necesita mult timp. Astept sa-mi spuneti ce variante de program aveti si modul de achizitiobnare. Arghir Stefan

 14. oana
  2012/02/12 at 4:52 pm

  Foarte bun programul

 15. Mihaela
  2012/02/17 at 5:30 pm

  Buna ziua,
  Ma intereseza programul. Va rog pret si varianta demo.

 16. http://bestnaturalhealthsupplements.com
  2012/03/19 at 12:40 am

  Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve truly loved browsing your weblog posts. After all I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you write again very soon!

 17. Mihaela
  2012/03/20 at 5:38 pm

  Puteti sa-mi spuneti un pret si o varianta demo?
  Tel 0744141914

 18. Adrian
  2012/08/10 at 8:05 pm

  Buna
  Puteti sa imi faceti si mie o ofera pt FAZ v5.
  Multumesc

 19. Dan Rizea
  2012/09/04 at 5:12 pm

  salut, daca nu-i prea mult, un pret si o varianta demo pentru prezentare la “altii”

 20. tino beton srl
  2012/09/12 at 8:10 am

  Buna ,
  Doresc o oferta de pret si un demo pentru FAZ v5 .
  Multumesc

 21. Lamboiu Raull
  2012/10/13 at 5:52 am

  Este interesant. As dori o varianta DEMO si detalii pret, modalitate plata, livrare si instalare aplicatie

 22. 2012/10/30 at 6:21 am

  buna ziua,
  As dorii achizitionarea programului faz v5

 23. dorel
  2012/11/15 at 12:26 pm

  Buna ziua,
  societate de constructii , fabricare diferite produse pentru infrastructura si finisaj rutier ,parc auto si utilaje cca 120 auto / 40 utilaje.
  Ne intereseaza un program pentru intreaga activitate . Va rog oferta pret si demo.

  Multumesc

 24. Ioan Tranbitas
  2012/12/25 at 6:43 pm

  Buna ziua,
  Ma intereseaza daca aplicatia ruleaza in regim de multisocietate, care este pretul si conditiile de asigurare a asistentei tehnice, eventuale actualizari ale aplicatiei. Multumesc

 25. VALENTIN
  2013/01/08 at 11:40 am

  SALUT M-AR INTERESA SI PE MINE APLICATIA POTI SA MI CAT COSTA ?
  LA O COMPANIE NATIONALA DUPA CUNOSTINTELE DUMNEAVOASTRA SE POATE FOLOSI?SI AS DORII UN MODEL DEMO DACA SE POATE

 26. DORU
  2013/02/17 at 8:34 pm

  BUNA ZIUA!
  O OFERTA DE PRET SI UN DEMO. VA ROG.
  MULTUMESC!

 27. Iulian
  2013/03/07 at 12:40 pm

  Buna ziua.
  O oferta de pret si un demo.Va rog.
  Multumesc.

 28. florin
  2013/03/26 at 12:12 pm

  buna ziua
  o oferta de pret va rog

 29. DORU
  2013/04/06 at 9:32 am

  BUNA ZIUA!
  REVIN PENTRU O OFERTA DE PRET SI UN DEMO. VA ROG.
  MULTUMESC!

 30. pogaceanu tiberiu
  2013/04/08 at 5:42 pm

  Buna ziua,
  o oferta de pret va rog
  Va multumesc

 31. florin
  2013/05/16 at 6:26 pm

  buna ziua ,
  va rog oferta

 32. Daniel
  2013/06/13 at 12:56 pm

  Buna ziua,
  doresc o oferta de pret.
  Multumesc!

 33. corina chirita
  2013/07/01 at 7:18 am

  Buna ziua,
  Asi dori o oferta de pret si un demo.
  Multumesc.
  Corina,C

 34. ivan
  2014/01/23 at 9:59 am

  Este interesant. As dori o varianta DEMO si detalii pret, modalitate plata, livrare si instalare aplicatie

 35. ioan iacob
  2014/02/03 at 12:42 pm

  Lucrarea pare a fi de folos.Care e pretul?

 36. 2014/04/30 at 3:54 pm

  despre ce preti este vorba ?

 37. 2014/05/08 at 9:55 am

  Ms

 38. HORIA RAD
  2014/05/28 at 3:33 pm

  Buna ziua. Ne intereseaza programul pt auto si am dori si pt utilaje terasiere. Rog o oferta si daca se poate si un demo.

 39. Pricop Daniel
  2015/02/26 at 4:12 pm

  Buna ziua
  Doresc parola de acces pentru varianta demo si oferta de pret pentru aplicatie

  • 2015/03/02 at 6:28 am

   Parola este 123456. Pretul aplicatiei este 1000 RON.

   • Izoterm Construct
    2015/03/02 at 9:08 am

    Buna ziua!

    Versiunea demonstrativa nu poate fi descarcata. Va rugam sa ne comunicati solutia pentru a descarca versiunea demonstrativa.

    Va multumim!

   • 2015/03/02 at 9:54 am

    La mine link-ul funcționează: https://dl.dropboxusercontent.com/u/61549028/setup%20FAZ%20v5.exe
    Verificați folderul Downloads sau Descărcări din calculatorul dvs. Sau încercați cu alt browser web.

   • Izoterm Construct
    2015/03/02 at 12:55 pm

    Buna ziua!

    Va rugam sa ne dati un nr de contact sau sa ne contactati la nr 0237/233*** sau la nr. 0765671***, intrucat versiunea demonstrativa nu merge descarcata (dupa activarea optiunii RUN da eroare).

    Cu deosebit interes!

    Multumim!

 40. GOGU
  2015/03/13 at 8:33 am

  Ma intereseaza aplicatia la acest pret. Rog sa ma contactati la *****company@yahoo.com, sa putem stabili alte detalii. Multumesc

 41. 2015/03/24 at 4:29 pm

  as dori si eu detalii 0770823*** . multumesc.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: