Home > IT, Programe > Program de verificare a codului numeric personal (CNP)

Program de verificare a codului numeric personal (CNP)

Prezint în acest articol o aplicaţie de verificare a codului numeric personal. Codul numeric personal sau CNP este codul unic al fiecărei persoane născute în România. De regulă el este atribuit la naştere fiecărui nou născut, din acest motiv el poate fi regăsit pe certificatul de naştere. CNP figurează şi pe buletinul de identitate sau cartea de identitate precum şi pe permisul de conducere. A fost introdus ca element obligatoriu în actele de identitate, de stare civilă şi în alte acte personale printr-un decret prezidenţial semnat în anul 1978. Explicarea cifrelor ce compun CNP-ul este următoarea:

S – reprezintă sexul, şi are următoarele valori:

  • 1 / 2 – născuţi între 1 ianuarie 1900 şi 31 decembrie 1999;
  • 3 / 4 – născuţi între 1 ianuarie 1800 şi 31 decembrie 1899;
  • 5 / 6 – născuţi între 1 ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2099;
  • 7 / 8 – pentru personale străine rezidente în România;
  • 9 – pentru persoanele străine;

AA – reprezintă ultimele două cifre ale anului naşterii;
LL – este un număr format din 2 cifre şi reprezintă luna naşterii persoanei;
ZZ – reprezintă ziua naşterii în format de 2 cifre. Pentru zilele de la 1 la 9 se adaugă 0 înaintea datei;
JJ – este un număr format din două cifre şi este reprezentat de codul judeţului sau sectorului în care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reşedinţa în momentul acordării CNP. De exemplu, pentru Buzău acest număr este 10. Pentru Bucureşti, codul este un număr din intervalul 41 şi 46 şi reprezintă sectorul în care s-a născut acea persoană;
NNN – este un număr format din 3 cifre din intervalul 001 – 999. Numerele din acest interval se împart pe judeţe, birourilor de evidenţă a populaţiei, astfel încât un anumit număr din acel interval să fie alocat unei singure persoane într-o anumită zi;
C – este cifră de control (un cod autodetector) aflată în relaţie cu toate celelate 12 cifre ale CNP-ului. Cifra de control este calculată după cum urmează: fiecare cifră din CNP este înmulţită cu cifra de pe aceeaşi poziţie din numărul 279146358279; rezultatele sunt însumate, iar rezultatul final este împărţit cu rest la 11. Dacă restul este 10, atunci cifra de control este 1, altfel cifra de control este egală cu restul.

01

Aplicaţia realizată de mine permite introducerea CNP-ului, afişând în mod automat informaţiile extrase privind sexul, data şi judeţul naşterii. În cazul în care CNP-ul introdus nu este valid, se poate realiza validarea prin apăsarea butonului Validare, suprascriindu-se cifra de control greşită cu cea corectă:

02

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: