Archive

Archive for April, 2010

Crearea scurtaturii de afisare a desktop-ului

Pictograma Show Desktop este o comandă rapidă de minimizare rapidă a tuturor ferestrelor deschise şi afişare a Desktop-ului. Aceasta există în bara Quick Launch, dar poate fi ştearsă accidental. În această situaţie, va trebui să să o refacem. Pentru aceasta vom apela la banalul Notepad accesându-l din meniul Start – Programs – Accessories:

01

Vom scrie următorul conţinut în el:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop

02

Apoi vom salva acest fişier:
03

Vom folosi ghilimelele la salvare pentru ca numele să fie salvat cu extensia precizată (scf). În caz contrar, Notepad adaugă automat extensia txt:
04

Se poate vedea pe Desktop noua scurtătură creată, denumită ShowDesktop:
05

Dacă vom face dublu click pe ea, toate ferestrele (în exemplul de faţă fereastra Notepad) vor fi minimizate în Taskbar:
06

Advertisements
Categories: IT, Scripting

Programarea inchiderii calculatorului la o anumita data si ora

2010/04/29 2 comments

Există aplicaţii care permit închiderea computerului la o anumită dată şi oră. Dar există posibilitatea programării închiderii automate fără a fi necesară instalarea a nici unui program. Pentru realizarea acestui lucru vom avea nevoie de banalul Notepad pe care îl accesăm din meniul Start – Programs – Accessories – Notepad:

01

Vom scrie textul shutdown -t 60 -s -f care va programa închiderea la 60 secunde de la lansarea acestui script:
02

Fişierul îl vom salva în calculator:
03

Trebuie să avem grijă ca extensia fişierului să fie BAT, iar pentru aceasta vom salva fişierul cu numele încadrat de ghilimele: “autoshutdown.bat”:
04

Apoi, vom accesa Scheduled Tasks din meniul Start – Programs – Accessories – System Tools:
05

Vom adăuga o nouă sarcină prin lansarea comenzii Add Scheduled Task:
06

Vom urma paşii din ghidul de programare a sarcinilor:
07

Vom selecta prin butonul Browse fişierul salvat anterior “autoshutdown.bat”:
08

Acest fişier trebuie să rămână în directorul respectiv până după efectuarea sarcinii:
09

Vom selecta ca sarcina să fie lansată o singură dată – One time only:
10

Alegem data şi ora la care sarcina va fi executată – 22:30, 28 aprilie 2010:
11

Se alege utilizatorul pentru care se aplică sarcina. Este necesară introducerea parolei respectivului utilizator (dacă aceasta este setată):
12

Se confirmă adăugarea sarcinii prin apăsarea butonului Finish:
13

La momentul programat, va apare fereastra System Shutdown care va afişa timpul până la închiderea computerului:
14

La terminarea numărătoarei, dacă există un program deschis cu fişiere nesalvate va apare timp de câteva secunde un mesaj de informare asupra faptului că există date nesalvate în respectivul program:
15

Datorită faptului că am folosit parametru -f în scriptul shutdown -t 60 -s -f calculatorul va închide forţat programul fără a salva modificările asupra fişierului deschis:
16

Categories: IT, Trucuri

Impartirea ecranului in OpenOffice.Calc

Concurent direct al suitei Office de la Microsoft, OpenOffice oferă gratuit lucrul cu fişiere de tip text, calcule tabelare, prezentări multimedia, baze de date, grafică vectorială, şi ecuaţii. În prezentul articol voi oferi rezolvarea problemei de afişare permanentă a capului de tabel şi primei coloane dintr-un tabel creat în OpenOffice.Calc:
01

Prezint următorul exemplu de tabel, cu 5 coloane (Nr.crt, Nume, Prenume, Nr.telefon şi Adresa mail) şi 10 rânduri:
02

Pentru crearea mai multor vizoare se va selecta opţiunea Split din meniul Window:
03

Vor apare liniile separatoare (de culoare neagră):
04

Liniile separatoare pot fi mutate între oricare coloane şi rânduri. Eu am mutat liniile cu ajutorul mouse-ului între coloanele A şi B, respectiv rândurile 1 şi 2:
05

Pentru “îngheţarea” liniilor separatoare pe poziţie, se va selecta comanda Freeze din meniul Window:
06

Liniile separatoare vor fi evidenţiate cu linie mai subţire dacă sunt “îngheţate”:
07

La derularea rândurilor în sus-jos, rândul 1 va rămâne mereu afişat. Asemenea se întâmplă şi cu coloana A:
08

Categories: IT, Utilizare

Crearea unei conexiuni Broadband (pppoe)

Conexiunea Broadband permite accesul unui computer la internet prin intermediul unei conexiuni permanente de mare viteză (mai mult de 128 kbps). Crearea unei astfel de conexiuni se face accesând meniul Start, apoi Settings – Network Connections:

01

Apoi se va alege comanda Create a new connecion din Network Tasks, sau din meniul File comanda New connection…:
02

Trecem la pasul următor:
03

Alegem Connect to the Internet, apoi apăsăm butonul Next:
04

Alegem Set up my connection manually, apoi butonul Next:
05

Alegem Connect using a broadband connection that requires a user name and password, apoi butonul Next:
06

Alegem un nume pentru conexiunea ce va fi creată – Broadband Connection, apoi confirmăm prin apăsarea butonului Next:
07

Vom scrie în pagina Internet Account Information numele de utilizator şi parola de conectare (de două ori) furnizate de providerul de internet:
08

Recomand selectarea Add a shortcut to this connection to my desktop pentru crearea pe Desktop a unei scurtături către conexiunea broadband ce este creată:
09

Se va deschide fereastra de conectare la internet prin conexiunea nou creată. Se va apăsa pe butonul Properties pentru configurarea avansată a conexiunii:
10

În tab-ul Options se va deselecta Prompt for name and password, certificate, etc pentru ca la deschidere, conexiunea să fie efectuată automat:
11

Categories: IT, Trucuri

Crearea unei arhive executabile fara a avea un arhivator instalat

Există posibilitatea creării unei arhive executabile în Windows XP fără a avea un arhivator instalat. Pentru a realiza acest lucru se utilizează utilitarul IExpress. Acesta poate fi accesat prin meniul Start – comanda Run:

01

Se scrie iexpress şi se apasă Enter sau butonul OK:
02

Se va deschide un ghid de creare a arhivei autoextractibile:
03

Se va selecta opţiunea Extract files only în pagina Package purpose:
04

Se poate menţiona un nume pentru aceasta – Imagini:
05

Se poate selecta afişarea unui mesaj de confirmare înaintea extragerii fişierelor (eu nu am folosit pentru tutorialul prezent):
06

Se poate afişa conţinutul unui fişier text ce poate reprezenta un acord de licenţiere pentru conţinutul arhivei ce va fi creată (eu am omis acest pas):
07

Urmează pagina în care se vor selecta fişierele ce vor fi comprimate. Pentru selectarea acestora, se va apăsa butonul Add:
08

Se pot alege în repetate rânduri fişiere din directoare diferite:
09

După adăugarea tuturor fişierelor dorite, se va apăsa butonul Next:
10

Se poate selecta modul de afişare al progresului de extrage al fişierelor: implicit (Default), ascuns (Hidden), minimizat (Minimized) sau maximizat (Maximized):
11

Se poate afişa un mesaj după extragerea fişierelor din arhivă:
12

Se va selecta fişierul executabil ce va conţine fişierele comprimate, prin butonul Browse:
13

Se va alege directorul destinaţie şi numele fişierului ce se va crea (Imagini.exe):
14

Apoi se va apăsa butonul Next:
15

Se poate selecta salvarea fişierului Self Extracted Directive:
16

Toate setările au fost configurate. Se poate începe crearea arhivei executabile prin apăsarea butonului Next:
17

Se vor comprima fişierele:
18

Se va afişa rata de compresie (97.53% în cazul de faţă) şi durata de timp necesară creării arhivei (41.13 secunde):
19

Fişierul arhivă creat permite extragerea fişierelor comprimate foarte rapid şi intuitiv. După lansarea acestuia, se afişează un mesaj care cere utilizatorului indicarea directorului destinaţie. Acesta se selectează după apăsarea butonului Browse…:
20

Eu am ales pentru extragere directorul imagini de pe Desktop:
21

Am confirmat apoi prin apăsarea pe butonul OK:
22

Şi se vor extrage fişierele din arhivă în directorul selectat:
23

Categories: IT, Trucuri

Programarea executarii periodice a unui program

Scheduled Tasks oferă posibilitatea de a programa spre executare orice script, program sau document. Este lansat în fundal când este pornit Windows-ul şi execută fiecare sarcină din graficul configurat. Pentru configurare se accesează din meniul Start – Programs – Accessories – System Tools – Scheduled Tasks:

01

Odată deschis Scheduled Tasks se pot vizualiza eventualele evenimente programate. Pentru adăugarea unui eveniment, se accesează Add Scheduled Task:
02

Se deschide configuratorul următor:
03

Se poate alege programul ce se doreşte a fi programat pentru lansare:
04

Pentru exemplificare am ales Disk Cleanup:
05

Se alege numele pentru evenimentul ce se va crea, apoi la ce interval să fie executat. Pentru exemplul de faţă am ales executarea zilnică – Daily. Mai poate fi ales săptămânal (Weekly), lunar (Monthly), o singură dată (Monthly), atunci când este pornit computerul (When my computer starts) sau atunci când se conecteză utilizatorul curent (When I log on):
06

Se alege ora la care se execută programul (22:20), când se execută: în fiecare zi (Every Day), în anumite zile ale săptămânii (Weekdays) sau o dată la câte zile se doreşte (Every 1..365 days). Totodată poate fi aleasă prima zi de când începe lansarea periodică (Start date):
07

Se configurează sub ce user este programată lansarea periodică (COMPUTER\Administrator):
08

Evenimentul a fost programat şi se poate închide programul de configurare (Finish) sau se pot edita proprietăţile avansate (selectarea Open advanced properties for this task when I click Finish):
09

După finalizarea configurării evenimentului, acesta apare în lista de evenimente programate (Disk Cleanup):
10

Categories: IT, Trucuri

Crearea unei aplicatii in Turbo Delphi Explorer

Delphi este un limbaj de programare, produs iniţial de firma americană Borland, iar apoi de CodeGear, o firmă deţinută de Borland. În 2008 a fost anunţată vânzarea CodeGear către Embarcadero Technologies.
Limbajul Delphi este varianta celor de la Borland de Object Pascal (Pascal cu obiecte), care este evoluţia limbajului Pascal, creat în 1970 ca limbaj de programare cu scop didactic. Iniţial a fost produs pentru sistemele de operare Windows, apoi a urmat o perioadă în care se producea şi o versiune pentru GNU/Linux (denumită Kylix).
Până în anul 2008, versiunile existente au fost cea pentru aplicaţii native Windows şi cea pentru .NET Framework. Scopul principal pentru care Delphi a apărut a fost crearea rapidă a aplicaţiilor pentru Windows. Un important atu de care Delphi a beneficiat de la început a fost IDEul (Integrated Development Environment) cu care era distribuit. Acesta, fiind de tip RAD (Rapid Application Development), permitea crearea unei aplicaţii grafice minimale pentru Windows cu doar câteva click-uri de mouse, depăşind la acest capitol toate aplicaţiile de pe piaţă la ora aceea.
Cu timpul, numele Delphi a început să fie folosit şi pentru IDE, nu doar pentru limbaj. Tipul de aplicaţie pentru care Delphi este folosit cel mai des este VCL Forms Application, bazată pe Visual Component Library, un set de librării create de Borland pentru dezvoltarea de aplicaţii Windows.

01

Pentru crearea unui proiect nou se accesează meniul File, comanda VCL Forms Application din submeniul New:
02

Implicit este creată o fereastră denumită Form1:
03

Din bara de componente Tool Palette se adaugă un buton TButton prin drag&drop sau prin selectare din Tool Palette, apoi prin indicare în fereastra Form1:
04

Butonul creat va avea numele Button1 şi va avea eticheta implicită cu acelaşi nume:
05

Se va adauga o fereastră de dialog-deschidere fişier TOPenDialog în acelaşi mod descris pentru buton:
06

Componentele pot fi mutate oriunde în Form1 sau redimensionate precum se poate vedea Button1:
07

Alte proprietăţi pot fi modificate din Object Inspector:
08

Modificările au loc instantaneu – se poate vedea schimbarea etichetei afişate pe buton din Button1 în Upload a file…
09

Se poate selecta tab-ul Events din Object Inspector pentru adaăgarea de evenimente declanşate de obiectul selectat în Form1. Pentru Button1 eu voi ataşa un eveniment la apăsarea pe el cu mouse-ul, denumit OnClick. Voi face dublu-click pe Button1 în Form1 sau în Object Inspector în dreptul evenimentului OnClick:
10

În acest moment se deschide editorul codului sursă, cu procedura Button1Click creată pentru Button1. Mai rămâne scrierea operaţiunilor ce se doresc a se efectua la apăsarea pe butonul Button1:
11

Se poate vedea funcţia de autocompletare a codului sursă:
12

Am utilizat procedura ShellExecute din unit-ul ShellApi astfel:
If OpenDialog1.Execute Then
ShellExecute(Handle,'open',
PChar(IncludeTrailingPathDelimiter(ExtractFilePath(ParamStr(0)))+'VirusTotalUpload.exe'),
PChar(OpenDialog1.FileName),Nil, SW_ShowNormal);

Explicarea acesteia este următoarea: dacă (IF) este executată comanda OpenDialog1 (.Execute) atunci (Then) este lansat în execuţie (ShellExecute) programul VirusTotalUpload.exe din directorul aplicaţiei create de noi – ExtractFilePath(ParamStr(0)). Acestui program lansat (VirusTotalUpload.exe) îi este transmis ca parametru în linia de comandă fişierul returnat de OpenDialog1.Execute şi anume OpenDialog1.FileName. Pentru lansarea fişierului VirusTotalUpload.exe normal se transmite SW_ShowNormal ca ultim parametru pentru ShellExecute:

13

Este necesar adăugarea unit-ului ShellApi folosit în declararea interfeţelor programului (interface):
14

Salvarea proiectului se face prin comanda Save All din meniul File (comandă rapidă – Shift+Ctrl+S):
15

Se vor preciza numele fişierelor Unit1.pas:
16

şi Project1.bdsproj:
17

Pentru a putea testa programul este necesară obţinerea fişierului VirusTotalUpload.exe. Acesta este disponibil pentru download pe site-ul virustotal.com:
18

Accesăm link-ul Email/Uploader:
19

Derulăm pagina în jos:
20

După accesarea link-ului Download salvăm fişierul VTUploader2.0Setup.exe:
21

Alegem locaţia de salvare:
22

Vom lansa programul de instalare pentru VirusTotalUpload:
23

Confirmăm termenii şi condiţiile de utilizare:
24

Selectăm toate componentele de instalare:
25

Se va selecta locaţia de instalare implicită, C:\Program Files\VirusTotalUploader2:
26

Închidem programul de instalare:
27

Copiem fişierul VirusTotalUpload2.exe din directorul instalat în directorul unde am creat aplicaţia noastră, cu numele precizat în proiect VirusTotalUpload.exe:
28

Putem reveni la Turbo Delphi şi lansa comanda Run din meniul Run:
29

Aplicaţia proaspăt creată este lansată în execuţie:
30

Vom testa funcţionalitatea aplicaţiei prin apăsarea pe butonul din fereastră – Upload a file… Se deschide o fereastra în care vom alege un fişier pentru trimitere către site-ul virustotal.com spre scanare de viruşi:
31

Este lansat VirusTotalUpload.exe şi fişierul selectat Internet_TV_Setup.exe este transmis:
32

Se va deschide browser-ul implicit şi se va afişa rezultatul oferit de virustotal.com privind detecţia de viruşi:
33

Fişierul transmis are un scor de 4/40, adică 10% din antiviruşii cu care a fost scanat au returnat pozitiv:
34

La derularea paginii se pot identifica antiviruşii care au returnat pozitiv: MCAfee-GW-Edition, NOD32, Panda şi VirusBuster:
35

În acest moment putem copia pe un stick fişierele Project1.exe şi VirusTotalUpload.exe şi putem verifica pe orice calculator orice fişier suspect a fi virus.

Categories: IT, Utilizare